Slévárna hliníku


Spole?nost Alu-casting s.r.o. se zabv sriovou vrobou hlinkovch odlitk?. Poskytujeme komplexn servis vroby hlinkovch odlitk? od vvoje a po finln vrobek. Vstupem je atestovan hlinkov odlitek p?ipraven k expedici zkaznkovi.Více informací

Slide 2

Slide 2

Technologie

Úvod / Technologie

image

Technologie test 2adsjhf ajskdhvf jkasgvd fjhkasd fjhkasd fjadsfasdf

f ashldf jkahsdbf ljhasdb fhhasbd fhasdfjhasdfjas dfhhasdf asdjf jkashdfh jkhasdbf bjkahsd fbjkhashd fjasd fas

asjdjfhasdjkf jkshadf jasdfv hasf vasd


Přečíst celé
image

Technologie test 1B?hem celho vrobnho procesu je provd?na pr?b?n kontrola kvality vroby, zejmna u vstupn suroviny a homogenity odlitku, dle pak u jednotlivch operac. Na vstupu je provd?na vizuln kontrola kadho odlitku, kter je nsledn? zabalen do p?edem domluvenho balen. Sou?st kad dodvky odlitk? jsou atesty, kter deklaruj jakost vrobk?.


Přečíst celé