Slévárna hliníku


Spole?nost Alu-casting s.r.o. se zabv sriovou vrobou hlinkovch odlitk?. Poskytujeme komplexn servis vroby hlinkovch odlitk? od vvoje a po finln vrobek. Vstupem je atestovan hlinkov odlitek p?ipraven k expedici zkaznkovi.Více informací

Slide 2

Slide 2

O Spole?nosti

Úvod / O Spole?nosti

Slvrna hlinku to je spole?nost Alu-casting s.r.o. kter poskytuje komplexn sluby v tomto specifickm oboru. Na specializaci je vroba tzv. kokilovch odlitk?. Jinmi slovy vyrbme hlinkov odlitky technologi gravita?nho odlvn do kovovch forem kokil. Dodvme pro vechny strojrensk ale i jinak zam??en firmy. Nai zkaznci se pohybuj v automobilovm, elektrotechnickm. chemickm, stavebnm, vvojovm, ale i designovm pr?myslu. Dodvme do zahrani?, ale i tuzemska.

 

Nabzme veker servis, kter provz samotnou vrobu t?chto odlitk?. Jsme k dispozici ji p?i vvoji odlitku, kde rdi pom?eme s konstrukc odlitku, upozornme na kritick body, kter by pozd?ji mohly tvo?it problmy. nebo p?evezmeme cel projekt a p?edme dle domluvy technologicky a konstruk?n? vhodn? navren hlinkov odlitek. Veker konstrukce nstroj?, forem a p?pravk? je v na reii. Formy vyrbme dle vlastn vrobn dokumentace. Odlitek pro sv zkaznky dodvme v jakkoliv fzi hrub odlitek, opracovan. p?padn? opracovan, v?etn? povrchov pravy. Veker vrobn procesy podlhaj pr?b?n kontrole kvality, sou?st kad dodvky jsou atesty dle poadavk? zkaznka.

 

Spole?nm clem Alu-casting s.r.o. je vytvo?it silnou a stabiln firmu v oboru slvrenstv hlinkov odlitky, nabzet kvalitn servis v oblasti vroby hlinkovch odlitk?, flexibiln? reagovat na poadavky zkaznk?, vyrb?t kvalitn odlitky, ale tak vytv?et p?telsk prost?ed dodavatel odb?ratel. Sm?r firmy od za?tku svho vzniku udv jedin majitel

 

Tom P?a?ek

Jednatel

100+


Spokojených zákazníků

200+


Hotových projektů

90+


Schůzek